אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | L.Survivors | Y.Vashem | Forum | Gallery | Help

Wednesday, January 10, 2007RelatioNet AV AT 26 VA PO
Avramson Atara (Soldier)


Interviewer:

Lina Tamam & Avnet Dromi
Email: linatosh@walla.co.il


Address: Pardesya & Tel-Mond

Soldier:

Code: RelatioNet AV AT 25 VA PO
Family Name: Avramson First Name: Atara Middle Name: Crayndil (קריינדיל)
Father Name: Avigdor Mother Name: Rebeka
Birth Date: 28/12/1926
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Death Place: Town Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
Cemetary: Cemetary

תקציר קורות חיים [בעברית]: בשלב א' יש להעתיק לכאן את התקציר כמופיע באתר "יזכור" של משרד הביטחון.אברמסון, עטרה (קריינדיל)בת רבקה ואביגדור, נולדה ביום כ"ג בטבת תרפ"ז ( 28.12.1926)
בוויילון, פולין, למשפחה חסידית מפורסמת. נתחנכה חינוך דתי.
למדה בבית-ספר עממי בעיר-הולדתה. עם הכיבוש הנאצי הוגלתה
למחנות-הסגר בגרמניה, הובאה למחנה-המוות אושוויץ והתענתה
שם ייסורים נוראים. משפחתה המסועפת הושמדה, אך היא
הצליחה להינצל. עם השחרור הצטרפה לקיבוץ דתי של תנועת
"נוחם" בגרמניה. משם הגיעה לאיטליה והצטרפה לקבוצת "בני-
עקיבא-אילה". עם חברי הקבוצה עברה הכשרה בוילמדונה
(איטליה הצפונית). באלול תש"ו (1946) הפליגה ארצה באוניית-
המעפילים "כ"ג יורדי הסירה", שנתפסה בידי הבריטים וכל
מעפיליה הועברו למחנה בקפריסין. עטרה שהיתה במחנה שישה
חודשים ובמשך תקופה זו השתתפה בפעילות התרבותית של
התנועה. מקפריסין עלתה לארץ ביום ח' באדר תש"ז (1947) והצטרפה לכפר עציון, למרות
בקשת קרוביה שתישאר אצלם. היא נקלטה מהר במקום ובחברה ורכשה במהירות את
השפה העברית. בתקופת המצור על כפר עציון עברה אימונים בנשק וסיימה קורסים לעזרה
ראשונה. השתתפה בשמירה ובשעת קרב דאגה לאספקה ללוחמים. שמרה תמיד על ערכי
הדת ומצוותיה. רצינית ואחראית בעבודה. היתה מעורה במקום, דרוכה לכל קריאה,
ומטפלת בפצועים במסירות ובעדינות.

בהשתולל הקרב בכפר עציון היתה בתחנת עזרה ראשונה במקלט שבבניין המנזר הגרמני
ב-12 במאי ערכו כוחות הלגיון הערבי ובלתי סדירים התקפה כבדה על הגוש והצליחו
לבתרו לשניים. למחרת, יום לפני ההכרזה על הקמת המדינה, ד' באייר תש"ח (13.5.1948),
המשיך האויב בהתקפה הכבדה ושריוני הלגיון פרצו לתוך כפר עציון ובעקבותיהם המוני
ערבים. מפקד הכפר הורה להפסיק את האש ולהיכנע והמגינים התרכזו ליד בית-הספר.
לפתע פתחו הערבים באש על הנכנעים, חלקם נהרגו וחלקם הצליח לברוח אל מרתף המנזר
הגרמני וממנו ניסו להמשיך להילחם. הערבים השליכו פנימה רימונים רבים ולבסוף פוצצו
את הבניין. כל הנמצאים בו נקברו תחת הריסותיו ועטרה ביניהם.

ביום י"ט בחשוון תש"י (17.11.1949) הועברה עטרה עם שאר חללי הגוש למנוחת-עולמים
בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון)

Review: [Translation]

Relatives:

Review: Review
Code: RelatioNet AA BB 11 CC DD
Family Name: Family First Name: First Name Middle Name: Middle Name
Father Name: Father Name Mother Name: Mother Name
Relationship (to Survivor): Relationship

Birth Date: 1/01/1925
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Status (Today): Alive/Dead
If Dead -
Death Place: Town Country Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
If Alive - Address Today: Town Country
Email: aaa@bbbbbb.net

Review: Review
Code: RelatioNet AA BB 11 CC DD
Family Name: Family First Name: First Name Middle Name: Middle Name
Father Name: Father Name Mother Name: Mother Name
Relationship (to Survivor): Relationship

Birth Date: 1/01/1925
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Status (Today): Alive/Dead
If Dead -
Death Place: Town Country Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
If Alive - Address Today: Town Country
Email: aaa@bbbbbb.net


0 Comments:

Post a Comment

<< Home