אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | L.Survivors | Y.Vashem | Forum | Gallery | Help

Monday, May 08, 2006


שרידי המנזר שתחת הריסותיו נקברו 39 לוחמים...

המנזר הגרמני שבו עטרה נהרגה...


ראשיתה של הגבעה עליה הוקם בראשונה כפר עציון, בתש"ג כמנזר גרמני, חווה חקלאית שהוקמה במקום בשנות העשרים של המאה בידי קבוצת נזירים בנדיקטים חברי כנסיית "הדורמציון" שבהר-ציון, ירושלים.
המטרה - אספקת מזון טרי, שהובל יום יום בדרך העולה ירושלימה. האב ברונו למשל, היה אחראי על המטעים. הנזירים בנו מנזר מרשים, מבנה מרובע שבמרכזו חצר פנימית, המוקף כעין זר מארבע צדדיו.
באחד בספטמבר בשנת 1939, יום פלישת גרמניה הנאצית לפולין ותחילת מלחמת עולם השניה, הנזירים, נתינים גרמנים, נאלצו ע"י השלטון הבריטי, לעזוב את המקום, (והותירו בו ערבים נוצרים מבית ג'אלה ששמרו על החווה מטעם הכנסיה ואף גדלו בה חזירים). חלוצי "קבוצת אברהם" נתנו עיניהם בגבעת המנזר הגרמני. הימים – חורף 1942-1943, ורכישה מעין זו כמעט בלתי אפשרית. הבריטים מערימים קשיים, חוקי הספר הלבן, ועוד מן הכנסיה! - לבסוף, בדרך לא דרך, בתחבולות רבות, נגאלה הגבעה כך שנמכרה מידי הכנסיה ל"כומר" שלמה חיימוביץ', מזכיר "קבוצת אברהם" דאז...
המבנה הנאה מצא חן בעיני החברים ושימש כבנין הציבורי המרכזי בכפר עציון בו התמקמו המטבח וחדר האוכל, המרפאה ואסיפות החברים. מרכזיותו של "המנזר הגרמני" - בימי שגשוג, פריחה והשתרשות בהר, אך גם, לדאבון לב, בימי מצור ומצוק.
כבר למן הקרבות הראשונים בינואר תש"ח הועברה מפקדת כפר עציון לבניין המנזר, שהיה הבנין המוגן ביותר שם מוקם גם מכשיר הקשר. לכאן, וליתר דיוק - למרתף שמתחת המנזר (ששימש אצל הנזירים כחדר קירור ואכסון) הועברו הפצועים בשלב האחרון של הקרבות ערב קום המדינה. לרחבה שבין בתי הילדים של אז לבין המנזר, נאספו הלוחמים בד' באייר תש"ח, נתקבצו ובאו מן העמדות לאחר קרבות גבורה נואשים. כאן טבחו בהם הפורעים הערבים וחיילי הלגיון, כאן נעקדו לוחמי עציון.
בשוב הבנים לגבולם בתשכ"ז צויינו האתרים בשלטים. שמעון קרניאל מספר שמן המנזר הגרמני לא נותר דבר, אך מפת כפר עציון הישנה היתה חרותה בלבו ובמוחו, כמו אצל אחרים מבני עציון.
על המקום בו עמד לפנים הבניין המרשים של המנזר מצאו ערוגת אירוסים מוקפת ברושים, כשסימני מתווה המנזר, על חצרו הפנימית ניראים במטושטש. השלב הבא היה זיהויו של המרתף, "הבונקר".
היו אלו דוד בן דוד, אחד מחברי כ"ע ששרדו את הלחימה, והרב שלמה גורן, שהיה עתיד להיות הרב הראשי הראשון של צה"ל, כמעט שנה לאחר מלחמת השחרור ויותר משנתיים לאחר נפילת הגוש, אשר איתרו במדוייק את מיקומו של הבונקר בשנת 1950 כאשר חזרו לכ"ע תחת חסותו של הצלב האדום על-מנת לאסוף את שרידי הלוחמים ולהביאם לקבורה.
ב1978-, במסגרת ההכנות לשחזור המנזר, נחפר הבונקר להפתעת החופרים התגלו עדיין בו שרידי של גופות. כל תכולת החפירות נקברה בצד קבר האחים שבהר הרצל.
כיום ממוקמים בו משרדי אגודת בני גוש עציון, הארכיון של כפר עציון המחזיקה תמונות מסמכים ותיעוד של התקופה שמהווה כלי מחקר חשוב לסטודנטים והיסטוריונים, וב1988- החל לפעול בו החזיון האורקולי, המספר את פרשת הגבורה של מתיישבי הגוש, סיפור ההתיישבות המערכה וההתישבות החדשה.