אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | L.Survivors | Y.Vashem | Forum | Gallery | Help

Wednesday, January 10, 2007RelatioNet AV AT 26 VA PO
Avramson Atara (Soldier)


Interviewer:

Lina Tamam & Avnet Dromi
Email: linatosh@walla.co.il


Address: Pardesya & Tel-Mond

Soldier:

Code: RelatioNet AV AT 25 VA PO
Family Name: Avramson First Name: Atara Middle Name: Crayndil (קריינדיל)
Father Name: Avigdor Mother Name: Rebeka
Birth Date: 28/12/1926
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Death Place: Town Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
Cemetary: Cemetary

תקציר קורות חיים [בעברית]: בשלב א' יש להעתיק לכאן את התקציר כמופיע באתר "יזכור" של משרד הביטחון.אברמסון, עטרה (קריינדיל)בת רבקה ואביגדור, נולדה ביום כ"ג בטבת תרפ"ז ( 28.12.1926)
בוויילון, פולין, למשפחה חסידית מפורסמת. נתחנכה חינוך דתי.
למדה בבית-ספר עממי בעיר-הולדתה. עם הכיבוש הנאצי הוגלתה
למחנות-הסגר בגרמניה, הובאה למחנה-המוות אושוויץ והתענתה
שם ייסורים נוראים. משפחתה המסועפת הושמדה, אך היא
הצליחה להינצל. עם השחרור הצטרפה לקיבוץ דתי של תנועת
"נוחם" בגרמניה. משם הגיעה לאיטליה והצטרפה לקבוצת "בני-
עקיבא-אילה". עם חברי הקבוצה עברה הכשרה בוילמדונה
(איטליה הצפונית). באלול תש"ו (1946) הפליגה ארצה באוניית-
המעפילים "כ"ג יורדי הסירה", שנתפסה בידי הבריטים וכל
מעפיליה הועברו למחנה בקפריסין. עטרה שהיתה במחנה שישה
חודשים ובמשך תקופה זו השתתפה בפעילות התרבותית של
התנועה. מקפריסין עלתה לארץ ביום ח' באדר תש"ז (1947) והצטרפה לכפר עציון, למרות
בקשת קרוביה שתישאר אצלם. היא נקלטה מהר במקום ובחברה ורכשה במהירות את
השפה העברית. בתקופת המצור על כפר עציון עברה אימונים בנשק וסיימה קורסים לעזרה
ראשונה. השתתפה בשמירה ובשעת קרב דאגה לאספקה ללוחמים. שמרה תמיד על ערכי
הדת ומצוותיה. רצינית ואחראית בעבודה. היתה מעורה במקום, דרוכה לכל קריאה,
ומטפלת בפצועים במסירות ובעדינות.

בהשתולל הקרב בכפר עציון היתה בתחנת עזרה ראשונה במקלט שבבניין המנזר הגרמני
ב-12 במאי ערכו כוחות הלגיון הערבי ובלתי סדירים התקפה כבדה על הגוש והצליחו
לבתרו לשניים. למחרת, יום לפני ההכרזה על הקמת המדינה, ד' באייר תש"ח (13.5.1948),
המשיך האויב בהתקפה הכבדה ושריוני הלגיון פרצו לתוך כפר עציון ובעקבותיהם המוני
ערבים. מפקד הכפר הורה להפסיק את האש ולהיכנע והמגינים התרכזו ליד בית-הספר.
לפתע פתחו הערבים באש על הנכנעים, חלקם נהרגו וחלקם הצליח לברוח אל מרתף המנזר
הגרמני וממנו ניסו להמשיך להילחם. הערבים השליכו פנימה רימונים רבים ולבסוף פוצצו
את הבניין. כל הנמצאים בו נקברו תחת הריסותיו ועטרה ביניהם.

ביום י"ט בחשוון תש"י (17.11.1949) הועברה עטרה עם שאר חללי הגוש למנוחת-עולמים
בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון)

Review: [Translation]

Relatives:

Review: Review
Code: RelatioNet AA BB 11 CC DD
Family Name: Family First Name: First Name Middle Name: Middle Name
Father Name: Father Name Mother Name: Mother Name
Relationship (to Survivor): Relationship

Birth Date: 1/01/1925
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Status (Today): Alive/Dead
If Dead -
Death Place: Town Country Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
If Alive - Address Today: Town Country
Email: aaa@bbbbbb.net

Review: Review
Code: RelatioNet AA BB 11 CC DD
Family Name: Family First Name: First Name Middle Name: Middle Name
Father Name: Father Name Mother Name: Mother Name
Relationship (to Survivor): Relationship

Birth Date: 1/01/1925
Town In Holocaust: Town Country In Holocaust: Country
Profession (Main) In Holocaust: Profession
Status (Today): Alive/Dead
If Dead -
Death Place: Town Country Death Reason: Death Reason Year Of Death: Year
If Alive - Address Today: Town Country
Email: aaa@bbbbbb.net


Monday, May 08, 2006


שרידי המנזר שתחת הריסותיו נקברו 39 לוחמים...

המנזר הגרמני שבו עטרה נהרגה...


ראשיתה של הגבעה עליה הוקם בראשונה כפר עציון, בתש"ג כמנזר גרמני, חווה חקלאית שהוקמה במקום בשנות העשרים של המאה בידי קבוצת נזירים בנדיקטים חברי כנסיית "הדורמציון" שבהר-ציון, ירושלים.
המטרה - אספקת מזון טרי, שהובל יום יום בדרך העולה ירושלימה. האב ברונו למשל, היה אחראי על המטעים. הנזירים בנו מנזר מרשים, מבנה מרובע שבמרכזו חצר פנימית, המוקף כעין זר מארבע צדדיו.
באחד בספטמבר בשנת 1939, יום פלישת גרמניה הנאצית לפולין ותחילת מלחמת עולם השניה, הנזירים, נתינים גרמנים, נאלצו ע"י השלטון הבריטי, לעזוב את המקום, (והותירו בו ערבים נוצרים מבית ג'אלה ששמרו על החווה מטעם הכנסיה ואף גדלו בה חזירים). חלוצי "קבוצת אברהם" נתנו עיניהם בגבעת המנזר הגרמני. הימים – חורף 1942-1943, ורכישה מעין זו כמעט בלתי אפשרית. הבריטים מערימים קשיים, חוקי הספר הלבן, ועוד מן הכנסיה! - לבסוף, בדרך לא דרך, בתחבולות רבות, נגאלה הגבעה כך שנמכרה מידי הכנסיה ל"כומר" שלמה חיימוביץ', מזכיר "קבוצת אברהם" דאז...
המבנה הנאה מצא חן בעיני החברים ושימש כבנין הציבורי המרכזי בכפר עציון בו התמקמו המטבח וחדר האוכל, המרפאה ואסיפות החברים. מרכזיותו של "המנזר הגרמני" - בימי שגשוג, פריחה והשתרשות בהר, אך גם, לדאבון לב, בימי מצור ומצוק.
כבר למן הקרבות הראשונים בינואר תש"ח הועברה מפקדת כפר עציון לבניין המנזר, שהיה הבנין המוגן ביותר שם מוקם גם מכשיר הקשר. לכאן, וליתר דיוק - למרתף שמתחת המנזר (ששימש אצל הנזירים כחדר קירור ואכסון) הועברו הפצועים בשלב האחרון של הקרבות ערב קום המדינה. לרחבה שבין בתי הילדים של אז לבין המנזר, נאספו הלוחמים בד' באייר תש"ח, נתקבצו ובאו מן העמדות לאחר קרבות גבורה נואשים. כאן טבחו בהם הפורעים הערבים וחיילי הלגיון, כאן נעקדו לוחמי עציון.
בשוב הבנים לגבולם בתשכ"ז צויינו האתרים בשלטים. שמעון קרניאל מספר שמן המנזר הגרמני לא נותר דבר, אך מפת כפר עציון הישנה היתה חרותה בלבו ובמוחו, כמו אצל אחרים מבני עציון.
על המקום בו עמד לפנים הבניין המרשים של המנזר מצאו ערוגת אירוסים מוקפת ברושים, כשסימני מתווה המנזר, על חצרו הפנימית ניראים במטושטש. השלב הבא היה זיהויו של המרתף, "הבונקר".
היו אלו דוד בן דוד, אחד מחברי כ"ע ששרדו את הלחימה, והרב שלמה גורן, שהיה עתיד להיות הרב הראשי הראשון של צה"ל, כמעט שנה לאחר מלחמת השחרור ויותר משנתיים לאחר נפילת הגוש, אשר איתרו במדוייק את מיקומו של הבונקר בשנת 1950 כאשר חזרו לכ"ע תחת חסותו של הצלב האדום על-מנת לאסוף את שרידי הלוחמים ולהביאם לקבורה.
ב1978-, במסגרת ההכנות לשחזור המנזר, נחפר הבונקר להפתעת החופרים התגלו עדיין בו שרידי של גופות. כל תכולת החפירות נקברה בצד קבר האחים שבהר הרצל.
כיום ממוקמים בו משרדי אגודת בני גוש עציון, הארכיון של כפר עציון המחזיקה תמונות מסמכים ותיעוד של התקופה שמהווה כלי מחקר חשוב לסטודנטים והיסטוריונים, וב1988- החל לפעול בו החזיון האורקולי, המספר את פרשת הגבורה של מתיישבי הגוש, סיפור ההתיישבות המערכה וההתישבות החדשה.

Wednesday, February 01, 2006
1926
שנת הלידה של עטרה אברמסון
1938
עטרה אברמסון חוגגת בת מצווה
1946
."אלול תש"ו הועברה למחנה בקפריסין עם אוניית המעפילים "כ"ג יורדי הסירה
1947
ח' באדר תש"ז עלתה לארץ והצטרפה לכפר עציון
1947
ב-12 במאי ערכו כוחות הלגיון הערבי התקפה על גוש עציון
13.5.1948
ד' באייר תש"ח יום לפני הקמת המדינה המשיך המאבק על גוש עציון
17.11.1947
הועברה עטרה למנוחות בהר הרצל